جستجو

پماد ب.ب.کلد گل دارو

B B Cold Cream
تولید کننده: گل دارو (goldaru)
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6260232390148
27,000 تومان
24,000 تومان
decrease increase
بازنشر

موارد مصرف :

پماد ببکلد ضد سرماخورگی و گرفتگی بینی کودکان می باشد.

دستور مصرف :

روزی چند مرتبه به طور موضعی در ناحیه سینه و گردن استعمال شود.

موارد منع مصرف : 

عوارض جانبی : این دارو ممکن است در افراد حساس موجب واکنش های آلرژیک شود.

موارد احتیاط:

۱- از راه خوراکی مصرف نمی شود، فقط به طور موضعی استعمال گردد.

۲- این پماد را روی نوک بینی کودکان نمالید.

۳- اگردر حین مصرف دارو بثورات جلدی ظاهر گردید مصرف آن را قطع نمائید.

۴- این پماد را می توان به طور معمول در نوزادان از سه ماهگی به بالا مصرف نموده و در کم تر از این سن با نظر پزشک معالج قابل مصرف است.

نکات قابل توصیه :

۱- بعد ازتاریخ انتقضاء مصرف نکنید.

۲- دور از دسترس کودکان نگاه دارید.

آثار فاماکولوژی :

مطالعات و تجارب علمی متعدد نشان دهنده اثر بخشی گیاه اکیناسه پورپوره آ به عنوان یک محرک ایمنی به دلیل چندین مکانیسم شناخته شده می باشد:

۱- فعال کردن فاگوسیتوز و تحریک گرانولوسیتها

۲- افزایش تولید سیتوکینها خصوصا اینترلوکین ۱و۶

۳- افزایش فعالیت لکوسیتها

اثر محرک ایمنی این گیاه مربوط به پلی ساکاریدهای محلول در آب با وزن مولکولی بالا می باشد. هتروکسیلان و آرابینوگالاکتان موجود در این گیاه سبب فعال شدن فاگوسیتوز و افزایش تولید سیتوکینها می شود. گیاه اکیناسه سبب افزایش تولید اینترلوکین ۱ و ۶ شده و از این طریق فعالیت سلول های کمک کننده (THelper) T را افزایش می دهد و ایمنی فرد افزایش می یابد.

افزایش اینترفرون سبب مقاومت فرد در برابر عفونت های ویروسی خصوصاً ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا می شود.

شیرابه اندام هوائی گیاه اکیناسه پورپوره آ به طور چشمگیری درصد عمل فاگوستیوزی گرانولوسیت های انسانی را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات مخمری را درشرایط آزمایشگاهی (این – ویترو) بالا برده است.

وقفه فعالیت هیالورونیداز، تحریک فعالیت قسمت قشری غدد فوق کلیوی، تحریک تولید Properdin (یک پروتئین سرم که می تواند عمل باکتری ها و ویروس ها را خنثی سازد)، همچنین بعد از درمان با این گیاه گزارش شده است. استعمال موضعی عصاره های اکیناسه به طور سنتی در تسریع التیام زخم ها بکار گرفته شده است و مکانیسم این اثر مربوط به اثر وقفه ای عصاره این گیاه روی هیالورونیداز نسجی می باشد.

این اثر موجب لوکالیزه شدن عفونت و پیشگیری از انتشار عفونت به سایر قسمت های بدن می شود. به نظر

می رسد پلی ساکارید مجزا شده اکیناسئین التیام زخم ها را از طریق تشکیل کمپلکس هیالورونیک اسید – پلی ساکارید که به طور غیر مستقیم موجب وقفه هیالورونیداز می شود سرعت می بخشد و مطالعات بالینی انجام شده روی این گیاه به شرح زیر است. اخیراً ۲۶ بررسی بالینی کنترل شده (۱۸ مورد اتفاقی راندم و ۱۱ مورد به صورت

بی خبری مضاعف) به صورت سیستماتیک در آلمان به شرح زیر انجام شده است. در ۱۹ مورد مطالعه اثر پیشگیری کننده یا درمان عفونت ها، ۴ مورد اثر کاهش دهنده عوارض جانبی داروها ی ضد سرطان و در سه مورد اثر تعدیل کننده ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین بررسی نتیجه گرفته شده که فرآورده های محتوی گیاه اکیناسه دارای اثر مسلم و قطعی تحریک کننده قدرت دفاعی و ایمنی بدن immustim stimulator)) است. در یک مطالعه بالینی ادامه دار روی ۴۵۹۸ بیمار، آثار یک پماد محتوی عصاره افشرده لیوفیلیزه شده گیاه اکیناسه پورپوره آ مورد بررسی قرار گرفته است.

این پماد در درمان بیماریهای التهابی پوست، زخم ها، اگـزما، سوختگی ها، تبخال و زخم های واریس ساق پا

بکار گرفته شد. اثر بخشی این پماد در حدود ۵/۸۵% موارد به اثبات رسید. مدت درمان بین ۱/۷ تا ۵/۱۵ روز بوده است. ورزش به طور کلی عملکرد ایمنی بدن را تحریک می کند ولی ورزش سنگین برخی پاسخ های ایمنی را مهار می کند و سبب افزایش خطر ایجاد عفونت می شود. گزارش شده است که عصاره اکیناسه تغییرات ایمونولوژیکی ناشی از شرکت در مسابقه دو را به وضوح تنظیم می کند.

موارد مصرف :

پماد ببکلد ضد سرماخورگی و گرفتگی بینی کودکان می باشد.

دستور مصرف :

روزی چند مرتبه به طور موضعی در ناحیه سینه و گردن استعمال شود.

موارد منع مصرف : 

عوارض جانبی : این دارو ممکن است در افراد حساس موجب واکنش های آلرژیک شود.

موارد احتیاط:

۱- از راه خوراکی مصرف نمی شود، فقط به طور موضعی استعمال گردد.

۲- این پماد را روی نوک بینی کودکان نمالید.

۳- اگردر حین مصرف دارو بثورات جلدی ظاهر گردید مصرف آن را قطع نمائید.

۴- این پماد را می توان به طور معمول در نوزادان از سه ماهگی به بالا مصرف نموده و در کم تر از این سن با نظر پزشک معالج قابل مصرف است.

نکات قابل توصیه :

۱- بعد ازتاریخ انتقضاء مصرف نکنید.

۲- دور از دسترس کودکان نگاه دارید.

آثار فاماکولوژی :

مطالعات و تجارب علمی متعدد نشان دهنده اثر بخشی گیاه اکیناسه پورپوره آ به عنوان یک محرک ایمنی به دلیل چندین مکانیسم شناخته شده می باشد:

۱- فعال کردن فاگوسیتوز و تحریک گرانولوسیتها

۲- افزایش تولید سیتوکینها خصوصا اینترلوکین ۱و۶

۳- افزایش فعالیت لکوسیتها

اثر محرک ایمنی این گیاه مربوط به پلی ساکاریدهای محلول در آب با وزن مولکولی بالا می باشد. هتروکسیلان و آرابینوگالاکتان موجود در این گیاه سبب فعال شدن فاگوسیتوز و افزایش تولید سیتوکینها می شود. گیاه اکیناسه سبب افزایش تولید اینترلوکین ۱ و ۶ شده و از این طریق فعالیت سلول های کمک کننده (THelper) T را افزایش می دهد و ایمنی فرد افزایش می یابد.

افزایش اینترفرون سبب مقاومت فرد در برابر عفونت های ویروسی خصوصاً ویروس سرماخوردگی و آنفولانزا می شود.

شیرابه اندام هوائی گیاه اکیناسه پورپوره آ به طور چشمگیری درصد عمل فاگوستیوزی گرانولوسیت های انسانی را افزایش داده و فاگوسیتوز ذرات مخمری را درشرایط آزمایشگاهی (این – ویترو) بالا برده است.

وقفه فعالیت هیالورونیداز، تحریک فعالیت قسمت قشری غدد فوق کلیوی، تحریک تولید Properdin (یک پروتئین سرم که می تواند عمل باکتری ها و ویروس ها را خنثی سازد)، همچنین بعد از درمان با این گیاه گزارش شده است. استعمال موضعی عصاره های اکیناسه به طور سنتی در تسریع التیام زخم ها بکار گرفته شده است و مکانیسم این اثر مربوط به اثر وقفه ای عصاره این گیاه روی هیالورونیداز نسجی می باشد.

این اثر موجب لوکالیزه شدن عفونت و پیشگیری از انتشار عفونت به سایر قسمت های بدن می شود. به نظر

می رسد پلی ساکارید مجزا شده اکیناسئین التیام زخم ها را از طریق تشکیل کمپلکس هیالورونیک اسید – پلی ساکارید که به طور غیر مستقیم موجب وقفه هیالورونیداز می شود سرعت می بخشد و مطالعات بالینی انجام شده روی این گیاه به شرح زیر است. اخیراً ۲۶ بررسی بالینی کنترل شده (۱۸ مورد اتفاقی راندم و ۱۱ مورد به صورت

بی خبری مضاعف) به صورت سیستماتیک در آلمان به شرح زیر انجام شده است. در ۱۹ مورد مطالعه اثر پیشگیری کننده یا درمان عفونت ها، ۴ مورد اثر کاهش دهنده عوارض جانبی داروها ی ضد سرطان و در سه مورد اثر تعدیل کننده ایمنی مورد بررسی قرار گرفته است. دراین بررسی نتیجه گرفته شده که فرآورده های محتوی گیاه اکیناسه دارای اثر مسلم و قطعی تحریک کننده قدرت دفاعی و ایمنی بدن immustim stimulator)) است. در یک مطالعه بالینی ادامه دار روی ۴۵۹۸ بیمار، آثار یک پماد محتوی عصاره افشرده لیوفیلیزه شده گیاه اکیناسه پورپوره آ مورد بررسی قرار گرفته است.

این پماد در درمان بیماریهای التهابی پوست، زخم ها، اگـزما، سوختگی ها، تبخال و زخم های واریس ساق پا

بکار گرفته شد. اثر بخشی این پماد در حدود ۵/۸۵% موارد به اثبات رسید. مدت درمان بین ۱/۷ تا ۵/۱۵ روز بوده است. ورزش به طور کلی عملکرد ایمنی بدن را تحریک می کند ولی ورزش سنگین برخی پاسخ های ایمنی را مهار می کند و سبب افزایش خطر ایجاد عفونت می شود. گزارش شده است که عصاره اکیناسه تغییرات ایمونولوژیکی ناشی از شرکت در مسابقه دو را به وضوح تنظیم می کند.

مشخصات محصولات
حجم12 گرم
مناسب برایکودکان / خردسالان
کشور سازندهایران
کد بهداشتی2162314015600052
برچسب های محصول
فیلترها
Sort
display