جستجو
Coronavirus Antigen Rapid Test
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6262222295211
101,000 تومان
96,000 تومان
decrease increase
بازنشر

مشخصات و ویژگی های کیت تشخیص کرونا :

 

کیت تشخیص کرونا،تست سریع آنتی ژن اختصاصی کووید-۱۹ یک روش سریع لترال فلو ایمنواسی برپایه غشا برای تشخیص کیفی آنتی ژن های SARS-CoV-2 در نمونه های سواب نازوفارنکس انسان است.

در حین آزمایش آنتی ژن های SARS-CoV-2 که احتمالاً در نمونه وجود دارد، با نانوذرات پوشانده شده با آنتی بادی موجود در آزمایش واکنش نشان می دهند. کمپلکس حاصل در اثر کروماتوگرافی به علت خاصیت مویینگی در غشای نوار به سمت جلو حرکت می کند.

چرا از کیت تشخیص کرونا آنتی ژن COVID-19 استفاده می شود؟

استفاده از کیت تشخیص کرونا آنتی ژن COVID-19 به کاربر این امکان را می دهد که وجود آنتی ژن های ویروس SARS-CoV-2 را در بدن شخص مبتلا تشخیص داده و اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از گسترش ویروس انجام دهد.

در نتیجه افزایش یا تثبیت موارد COVID-19 در اکثر نقاط جهان ، نیاز فزاینده ای به دستگاه های تشخیصی دقیق ، حساس ، با کاربری آسان و پاسخگویی سریع با امکان انجام آزمایش های مکرر وجود دارد.کیت تشخیص کرونا سریع تشخیص آنتی ژن با چنین خصوصیاتی و مشابه روش PCR ، جهت تسهیل تشخیص و ردیابی افراد تازه آلوده شده ، انجام میشود.

از آنجا که به نظر می رسد انتقال ویروس SARS-CoV-2 چند روز پس از ابتلا به این ویروس و هنگامی که بار ویروسی به اوج خود می رسد اتفاق می افتد، انجام آزمایشات متناوب و مکرر به منظور کاهش سرعت گسترش همه گیری بیماری ، به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند.

کیت تشخیص کرونا سریع آنتی ژن کووید-۱۹ می تواند به عنوان یک روش نظارتی ، به منظور کاهش شیوع SARS-CoV-2 تعریف شود ، چرا که به علت پاسخگویی سریع قابلیت محدود کردن گسترش ویروس در افراد بدون علامت را دارد.

این روش نظارتی را نمی توان با استفاده از روش استاندارد PCR انجام داد، زیرا پس از جمع آوری نمونه های PCR معمولاً نیاز به انتقال نمونه ها به آزمایشگاه های تخصصی وجود دارد، که توسط کارشناسان اداره می شوند ، این روش همچنین نیاز به یک یا چند روز برای دریافت نتایج دارد که محدودیت ایجاد می کند و گران است.

به همین دلیل است که نیاز به تست های بسیار حساس و اختصاصی مانند تست های آنتی ژن ، که امکان نظارت موثر در کل جمعیت را ایجاد می کند، وجود دارد.

کیت تشخیص کرونا سریع آنتی ژن چگونه کار می کند:

1-      جمع آوری نمونه: سواب استریل را از طریق سوراخ بینی به موازات کام وارد کنید ، تا زمانی که با نازوفارنکس تماس بگیرید. سواب را به آرامی مالش داده ، بغلتانید و آن را از حفره بینی خارج کنید.

2-       سواب را در بافر استخراج قرار داده و حدود ۱۰ ثانیه بچرخانید. سواب را از بافر خارج کنید و انتهای آن را به خوبی بفشارید تا تمامی مایع درون آن خارج گردد .

3-        قطره از نمونه استخراج شده را به خوبی به پنجره نمونه اضافه کنید. ۱۵ دقیقه صبر کنید و نتایج را بخوانید.

تفسیر نتایج کیت تشخیص کرونا :

- نتیجه مثبت: دو خط رنگی ظاهر می شود. یک خط رنگی باید همیشه در منطقه کنترل (C) ظاهر شود و یک خط دیگر باید در منطقه آزمون (T) باشد. نتیجه مثبت نشان دهنده شناسایی آنتی ژن های SARS-CoV-2 در نمونه است.

- نتیجه منفی: یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) ظاهر می شود. هیچ خطی در منطقه آزمون (T) ظاهر نمی شود.

- نتیجه نامعتبر: خط کنترل ظاهر نمی شود. حجم ناکافی محلول و یا تکنیک های نادرست در فرایندها از مهمترین دلایل عدم وجود خط کنترل است. روش کار را مرور کرده و آزمایش را با دستگاه جدید تکرار کنید. در صورت ادامه مشکل ، بلافاصله استفاده از کیت تست سریع را قطع کرده و با توزیع کننده محلی خود تماس بگیرید.

توجه :  تست سریع آنتی ژن COVID-19 فقط وجود آنتی ژن های SARS-CoV-2 در نمونه را نشان می دهد و نباید به عنوان تنها معیار تشخیص عفونت های SARS-CoV-2 مورد استفاده قرار گیرد. نتایج بدست آمده از کیت تشخیص کرونا باید با سایر یافته های بالینی حاصل از سایر آزمایش ها و ارزیابی ها مطابقت داده شود.

مشخصات و ویژگی های کیت تشخیص کرونا :

 

کیت تشخیص کرونا،تست سریع آنتی ژن اختصاصی کووید-۱۹ یک روش سریع لترال فلو ایمنواسی برپایه غشا برای تشخیص کیفی آنتی ژن های SARS-CoV-2 در نمونه های سواب نازوفارنکس انسان است.

در حین آزمایش آنتی ژن های SARS-CoV-2 که احتمالاً در نمونه وجود دارد، با نانوذرات پوشانده شده با آنتی بادی موجود در آزمایش واکنش نشان می دهند. کمپلکس حاصل در اثر کروماتوگرافی به علت خاصیت مویینگی در غشای نوار به سمت جلو حرکت می کند.

چرا از کیت تشخیص کرونا آنتی ژن COVID-19 استفاده می شود؟

استفاده از کیت تشخیص کرونا آنتی ژن COVID-19 به کاربر این امکان را می دهد که وجود آنتی ژن های ویروس SARS-CoV-2 را در بدن شخص مبتلا تشخیص داده و اقدامات پیشگیرانه ای برای جلوگیری از گسترش ویروس انجام دهد.

در نتیجه افزایش یا تثبیت موارد COVID-19 در اکثر نقاط جهان ، نیاز فزاینده ای به دستگاه های تشخیصی دقیق ، حساس ، با کاربری آسان و پاسخگویی سریع با امکان انجام آزمایش های مکرر وجود دارد.کیت تشخیص کرونا سریع تشخیص آنتی ژن با چنین خصوصیاتی و مشابه روش PCR ، جهت تسهیل تشخیص و ردیابی افراد تازه آلوده شده ، انجام میشود.

از آنجا که به نظر می رسد انتقال ویروس SARS-CoV-2 چند روز پس از ابتلا به این ویروس و هنگامی که بار ویروسی به اوج خود می رسد اتفاق می افتد، انجام آزمایشات متناوب و مکرر به منظور کاهش سرعت گسترش همه گیری بیماری ، به طور فزاینده ای اهمیت پیدا می کند.

کیت تشخیص کرونا سریع آنتی ژن کووید-۱۹ می تواند به عنوان یک روش نظارتی ، به منظور کاهش شیوع SARS-CoV-2 تعریف شود ، چرا که به علت پاسخگویی سریع قابلیت محدود کردن گسترش ویروس در افراد بدون علامت را دارد.

این روش نظارتی را نمی توان با استفاده از روش استاندارد PCR انجام داد، زیرا پس از جمع آوری نمونه های PCR معمولاً نیاز به انتقال نمونه ها به آزمایشگاه های تخصصی وجود دارد، که توسط کارشناسان اداره می شوند ، این روش همچنین نیاز به یک یا چند روز برای دریافت نتایج دارد که محدودیت ایجاد می کند و گران است.

به همین دلیل است که نیاز به تست های بسیار حساس و اختصاصی مانند تست های آنتی ژن ، که امکان نظارت موثر در کل جمعیت را ایجاد می کند، وجود دارد.

کیت تشخیص کرونا سریع آنتی ژن چگونه کار می کند:

1-      جمع آوری نمونه: سواب استریل را از طریق سوراخ بینی به موازات کام وارد کنید ، تا زمانی که با نازوفارنکس تماس بگیرید. سواب را به آرامی مالش داده ، بغلتانید و آن را از حفره بینی خارج کنید.

2-       سواب را در بافر استخراج قرار داده و حدود ۱۰ ثانیه بچرخانید. سواب را از بافر خارج کنید و انتهای آن را به خوبی بفشارید تا تمامی مایع درون آن خارج گردد .

3-        قطره از نمونه استخراج شده را به خوبی به پنجره نمونه اضافه کنید. ۱۵ دقیقه صبر کنید و نتایج را بخوانید.

تفسیر نتایج کیت تشخیص کرونا :

- نتیجه مثبت: دو خط رنگی ظاهر می شود. یک خط رنگی باید همیشه در منطقه کنترل (C) ظاهر شود و یک خط دیگر باید در منطقه آزمون (T) باشد. نتیجه مثبت نشان دهنده شناسایی آنتی ژن های SARS-CoV-2 در نمونه است.

- نتیجه منفی: یک خط رنگی در منطقه کنترل (C) ظاهر می شود. هیچ خطی در منطقه آزمون (T) ظاهر نمی شود.

- نتیجه نامعتبر: خط کنترل ظاهر نمی شود. حجم ناکافی محلول و یا تکنیک های نادرست در فرایندها از مهمترین دلایل عدم وجود خط کنترل است. روش کار را مرور کرده و آزمایش را با دستگاه جدید تکرار کنید. در صورت ادامه مشکل ، بلافاصله استفاده از کیت تست سریع را قطع کرده و با توزیع کننده محلی خود تماس بگیرید.

توجه :  تست سریع آنتی ژن COVID-19 فقط وجود آنتی ژن های SARS-CoV-2 در نمونه را نشان می دهد و نباید به عنوان تنها معیار تشخیص عفونت های SARS-CoV-2 مورد استفاده قرار گیرد. نتایج بدست آمده از کیت تشخیص کرونا باید با سایر یافته های بالینی حاصل از سایر آزمایش ها و ارزیابی ها مطابقت داده شود.

مشخصات محصولات
تعداد در بسته1 عدد
سن مصرفهمه سنین
مناسب برایتشخیص کرونا
کشور سازندهایران
کد بهداشتی6262222295211
فیلترها
Sort
display