جستجو
banner

کپسول آرام بخش گیاهی والی فلور - 30 عددی

Niak Valiflore Herbal Tablet - 30 Tabs
کد محصول: 6260719500053
30,000 تومان
28,500 تومان
decrease increase
بازنشر
banner

مشخصات و ویژگی های کپسول آرام بخش گیاهی والی فلور

اضطراب یا تشویش عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیک است. قرص والی فلور نیاک به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می‌کند. والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسئول کاتابولیسم گابا (GABA) می‌شود. همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS)  هستند. عصاره ریشه ریزوم سنبل الطیب با اتصال به گیرنده‌های گابا، آدنوزین، باربیتورات و بنزودیازپین موجب آثار آرام بخش عصبی می‌شود، عصاره تام آبی و الکلی این گیاه به گیرنده‌های گابا A تمایل نشان می‌دهند. مواد مؤثره عصاره والریان، اسید والرینیک و والپوتریاتها هستند. در مورد عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات سداتیوهیپنوتیکی آن مشخص نشده است. اما در تحقیقات فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور فلاونوئیدی کومارین و اومبیلیفرون شده است.

عصاره والرین حاوی اسید والرینیک و الپوتریانها است. تحقیقات نشان داده است که عصاره تام این گیاه اثر بسیار بالاتری تا تک تک اجزای فرآورده دارد. در عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات مشخص نشده است. اما در تحقیقات فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور وجود فلاونوئیدهای کومارین و اومییلیفرون مشخص شده است.

عصاره پاسیفلور

از سرشاخه‌های گل ساعتی  (Passiflora Incarnata) تهیه می‌شود که بومی مناطق مرطوب آمریکا است و قرن‌ها توسط سرخپوستان آمریکا به عنوان آرام بخش و ضد تشنج مصرف می‌شده و در سال‌های اخیر نیز این گیاه مصرف گسترده و روز افزونی در اروپا و آمریکا پیدا کرده است.

عصاره والریان

از ریزوم و ریشه‌های گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis) تهیه می‌شود که این گیاه بومی اروپا و مناطق گرمسیر و مرطوب آسیا بوده و مصرف این گیاه از قرن هشتم به عنوان دارو در اروپا معمول گردیده است.

ویژگی های اصلی کپسول آرام بخش گیاهی والی فلور

- حاوی عصاره‌های والریان (سنبل الطیب) و پاسیفلور (گل ساعتی)

- درمان اسپاسم‌های گوارشی ناشی از استرس‌های عصبی

- قابل استفاده در اضطراب و بی‌خوابی‌های ناشی از آن

- آرام بخش و خواب آور

طریقه مصرف  

- به عنوان آرام بخش روزی ۲ بار و هر بار ۱ قرص

- به عنوان خواب آور، ۱ تا ۲ قرص نیم ساعت قبل از خواب

- در درمان اسپاسم‌های گوارشی ۱ قرص دو بار در روز مصرف شود.

لازم به ذکر است که شروع اثر این قرص ممکن است سریع نبوده و با تأخیر بروز کند.

موارد مصرف

- آرام بخش و ضد اضطراب

موارد احتیاط و منع مصرف

- مصرف این دارو، در کودکان زیر دوسال و در افراد با سابقه آلرژی غذایی وگیاهی منع شده است. نیز این دارو را نباید در زنان حامله و یا شیرده مصرف کرد. مقدار مصرف در افراد بالای ۶۵ سال باید از مقادیر کم شروع شده و میزان مصرف ‌به مرور افزایش یابد تا به حد افراد عادی برسد.

- مصرف این محصول موجب تشدید آثار داروهای آرام بخش می‌شود، با داروهای ضد تشنج تداخل کرده و موجب تشدید اثرات MAO می‌شود.

- عوارض جانبی والی فلور شامل بی خوابی، سردرد، آریتمی، تحریک پذیری، برادیکاردی، آسیب کبدی، کاهش حرکات روده ای می شود.

- دارو را در شرایط متعارف و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری کنید.

- دارو را در بسته بندی خود نگهداری کنید.

- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

مشخصات و ویژگی های کپسول آرام بخش گیاهی والی فلور

اضطراب یا تشویش عبارت است از یک احساس منتشر، ناخوشایند و مبهم هراس و نگرانی با منشأ ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمینان، درماندگی و برانگیختگی فیزیولوژیک است. قرص والی فلور نیاک به عنوان داروی مضعف سیستم اعصاب مرکزی (CNS) عمل می‌کند. والرینیک اسید سنبل الطیب احتمالا باعث وقفه در سیستم آنزیمی مسئول کاتابولیسم گابا (GABA) می‌شود. همچنین مالتول و اتیل مالتول گل ساعتی احتمالا دارای اثرات آرام بخش روی سیستم اعصاب مرکزی (CNS)  هستند. عصاره ریشه ریزوم سنبل الطیب با اتصال به گیرنده‌های گابا، آدنوزین، باربیتورات و بنزودیازپین موجب آثار آرام بخش عصبی می‌شود، عصاره تام آبی و الکلی این گیاه به گیرنده‌های گابا A تمایل نشان می‌دهند. مواد مؤثره عصاره والریان، اسید والرینیک و والپوتریاتها هستند. در مورد عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات سداتیوهیپنوتیکی آن مشخص نشده است. اما در تحقیقات فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور فلاونوئیدی کومارین و اومبیلیفرون شده است.

عصاره والرین حاوی اسید والرینیک و الپوتریانها است. تحقیقات نشان داده است که عصاره تام این گیاه اثر بسیار بالاتری تا تک تک اجزای فرآورده دارد. در عصاره پاسیفلور هنوز ترکیب خاصی به عنوان مسئول اثرات مشخص نشده است. اما در تحقیقات فیتوشیمیایی در عصاره گیاه مذکور وجود فلاونوئیدهای کومارین و اومییلیفرون مشخص شده است.

عصاره پاسیفلور

از سرشاخه‌های گل ساعتی  (Passiflora Incarnata) تهیه می‌شود که بومی مناطق مرطوب آمریکا است و قرن‌ها توسط سرخپوستان آمریکا به عنوان آرام بخش و ضد تشنج مصرف می‌شده و در سال‌های اخیر نیز این گیاه مصرف گسترده و روز افزونی در اروپا و آمریکا پیدا کرده است.

عصاره والریان

از ریزوم و ریشه‌های گیاه سنبل‌الطیب (Valeriana officinalis) تهیه می‌شود که این گیاه بومی اروپا و مناطق گرمسیر و مرطوب آسیا بوده و مصرف این گیاه از قرن هشتم به عنوان دارو در اروپا معمول گردیده است.

ویژگی های اصلی کپسول آرام بخش گیاهی والی فلور

- حاوی عصاره‌های والریان (سنبل الطیب) و پاسیفلور (گل ساعتی)

- درمان اسپاسم‌های گوارشی ناشی از استرس‌های عصبی

- قابل استفاده در اضطراب و بی‌خوابی‌های ناشی از آن

- آرام بخش و خواب آور

طریقه مصرف  

- به عنوان آرام بخش روزی ۲ بار و هر بار ۱ قرص

- به عنوان خواب آور، ۱ تا ۲ قرص نیم ساعت قبل از خواب

- در درمان اسپاسم‌های گوارشی ۱ قرص دو بار در روز مصرف شود.

لازم به ذکر است که شروع اثر این قرص ممکن است سریع نبوده و با تأخیر بروز کند.

موارد مصرف

- آرام بخش و ضد اضطراب

موارد احتیاط و منع مصرف

- مصرف این دارو، در کودکان زیر دوسال و در افراد با سابقه آلرژی غذایی وگیاهی منع شده است. نیز این دارو را نباید در زنان حامله و یا شیرده مصرف کرد. مقدار مصرف در افراد بالای ۶۵ سال باید از مقادیر کم شروع شده و میزان مصرف ‌به مرور افزایش یابد تا به حد افراد عادی برسد.

- مصرف این محصول موجب تشدید آثار داروهای آرام بخش می‌شود، با داروهای ضد تشنج تداخل کرده و موجب تشدید اثرات MAO می‌شود.

- عوارض جانبی والی فلور شامل بی خوابی، سردرد، آریتمی، تحریک پذیری، برادیکاردی، آسیب کبدی، کاهش حرکات روده ای می شود.

- دارو را در شرایط متعارف و دور از تابش مستقیم نور آفتاب نگهداری کنید.

- دارو را در بسته بندی خود نگهداری کنید.

- دارو را دور از دسترس اطفال قرار دهید.

مشخصات محصولات
تعداد در بسته30 عدد قرص گیاهی
سن مصرفبزرگسالان
مناسب برایآرام بخش و ضد اضطراب
ویژگیحاوی عصاره‌های والریان (سنبل الطیب) و پاسیفلور (گل ساعتی) - درمان اسپاسم‌های گوارشی ناشی از استرس‌های عصبی - قابل استفاده در اضطراب و بی‌خوابی‌های ناشی از آن - آرام بخش و خواب آور
کشور سازندهایران
کد بهداشتی6260719500053
banner
فیلترها
Sort
display