جستجو

کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

Barij Essence Leucorex Vaginal Cream 50 g
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6260084713492
32,000 تومان
30,400 تومان
decrease increase
بازنشر

ویژگی های کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

  • درمان عفونت های کاندیدائی و گاردنرلائی واژن
  • دارای اثر درمانی شبیه ژل مترونیدازول واژینال
  • حاوی 7 اپلیکاتور در بسته بندی محصول
  • دارای فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ

معرفی کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

در درمان عفونت‌های کاندیدائی و گاردنرلائی واژن بسیار موثر است. کرم واژینال لکورکس باریج اسانس دارای اثر درمانی شبیه ژل مترونیدازول واژینال و حاوی 7 اپلیکاتور در بسته بندی محصول است.

فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ تیمول

این فعالیت به خوبی شناخته شده است و به نظر می‌رسد به علت سوراخ کردن غشا سلولی و خروج سریع اجزا تشکیل دهنده داخل سلولی باشد. همچنین ترکیبات فنلی آویشن (تیمول و کارواکرول) با ایجاد کمپلکس با پروتئین‌های غشاء باکتری، فعالیت ضد باکتری را اعمال می‌نمایند. تیمول و کارواکرول مسئول خواص آنتی سپتیک آویشن هستند. یک اثر هم افزایی نیز برای ترکیب تیمول و کارواکرول نیز مشخص شده است.

یک کار آزمایی بالینی

در یک کارآزمایی بالینی دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده، 62 بیمار مبتلا به واژینیت کاندیدایی به مدت یک هفته شبی یک اپلیکاتور از کرم واژینال لکورکس(حاوی اسانس آویشن شیرازی) و کرم واژینال کلوتریمازول استفاده نمودند. براساس نتایج حاصل از این بررسی، در مقایسه با کرم واژینال کلوتریمازول؛ کرم واژینال لکورکس روی اکثر نشانه‌های بیمار تاثیر بیشتری داشت. همچنین تاثیر کرم واژینال لکورکس روی علائم ژنیکولوژیک بهتر از کرم واژینال کلوتریمازول بود. بر اساس نظر پزشک معالج، از نظر اثربخشی تفاوتی بین دو دارو مشاهده نشد. همچنین در دو گروه درمانی عوارض جانبی قابل توجهی گزارش نگردید.

آزمایش دو

در دیگر کارآزمایی بالینی دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده، 61 بیمار مبتلا به واژینیت گاردنرلایی به مدت یک هفته از کرم واژینال لکورکس با دوز یک اپلیکاتور هر شب یا قرص مترونیدازول خوراکی با دوز 2 قرص هر 12 ساعت استفاده کردند. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو دارو علائم بیماری از قبیل بوی نامطبوع ماهی، ترشح هموژن و اریتم و ادم ولو و واژن و سلول‌های کلیدی (Clue Cell)  را کاهش دادند. در تمام موارد درصد پاسخ درمانی به کرم واژینال لکورکس بهتر بود و حتی اریتم و ادم ولو و واژن را به طور معنی داری بهتر از قرص مترونیدازول بهبود داده بود.

آزمایش با کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

همچنین در یک کارآزمایی بالینی 90 زن متاهل سنین 40 – 18 سال مبتلا به واژینوز باکتریال به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند و از کرم واژینال لکورکس باریج اسانس یا ژل واژینال مترونیدازول شبی یکبار به مدت 5 شب استفاده کردند و بعد از 7 – 2 روز اثرات این دو دارو روی علائم بیماران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تشخیصی، استفاده از کرایتریای Amsel و رنگ آمیزی گرم اسمیر ترشحات بود.

نتایج آزمایش

بر اساس نتایج این بررسی بعد از درمان؛ علائم بیماران و کرایتریای Amsel  آنها به طور قابل توجهی کاهش یافت. سوزش واژن در 14% از مصرف کنندگان کرم واژینال لکورکس و در 5/4% از مصرف کنندگان ژل واژینال مترونیدازول گزارش شد. 8/6% از مصرف کنندگان ژل واژینال مترونیدازول احساس سرگیجه و در 5/4% از آنها احساس مزه فلزی وجود داشت. اما در مصرف کنندگان لکورکس، این موارد گزارش نشد. محققین نتیجه گرفتند اثرات درمانی کرم واژینال لکورکس باریج اسانس روی واژینوز باکتریال شبیه ژل واژینال مترونیدازول است. در مواردی که بیمار علاقمند به استفاده از داروهای گیاهی است یا با استفاده از مترونیدازول دچار عوارض شده است، کرم واژینال لکورکس می‌تواند انتخاب مناسبی برای درمان واژینوز باکتریال باشد.

ترکیبات

تیمول، کارواکرول، اسانس آویشن شیرازی

روش مصرف

یک اپلیکاتور داخل واژن برای ۷ الی ۱۰ شب متوالی استعمال شود. دوره درمان را کامل کنید

ویژگی های کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

  • درمان عفونت های کاندیدائی و گاردنرلائی واژن
  • دارای اثر درمانی شبیه ژل مترونیدازول واژینال
  • حاوی 7 اپلیکاتور در بسته بندی محصول
  • دارای فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ

معرفی کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

در درمان عفونت‌های کاندیدائی و گاردنرلائی واژن بسیار موثر است. کرم واژینال لکورکس باریج اسانس دارای اثر درمانی شبیه ژل مترونیدازول واژینال و حاوی 7 اپلیکاتور در بسته بندی محصول است.

فعالیت ضد باکتری و ضد قارچ تیمول

این فعالیت به خوبی شناخته شده است و به نظر می‌رسد به علت سوراخ کردن غشا سلولی و خروج سریع اجزا تشکیل دهنده داخل سلولی باشد. همچنین ترکیبات فنلی آویشن (تیمول و کارواکرول) با ایجاد کمپلکس با پروتئین‌های غشاء باکتری، فعالیت ضد باکتری را اعمال می‌نمایند. تیمول و کارواکرول مسئول خواص آنتی سپتیک آویشن هستند. یک اثر هم افزایی نیز برای ترکیب تیمول و کارواکرول نیز مشخص شده است.

یک کار آزمایی بالینی

در یک کارآزمایی بالینی دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده، 62 بیمار مبتلا به واژینیت کاندیدایی به مدت یک هفته شبی یک اپلیکاتور از کرم واژینال لکورکس(حاوی اسانس آویشن شیرازی) و کرم واژینال کلوتریمازول استفاده نمودند. براساس نتایج حاصل از این بررسی، در مقایسه با کرم واژینال کلوتریمازول؛ کرم واژینال لکورکس روی اکثر نشانه‌های بیمار تاثیر بیشتری داشت. همچنین تاثیر کرم واژینال لکورکس روی علائم ژنیکولوژیک بهتر از کرم واژینال کلوتریمازول بود. بر اساس نظر پزشک معالج، از نظر اثربخشی تفاوتی بین دو دارو مشاهده نشد. همچنین در دو گروه درمانی عوارض جانبی قابل توجهی گزارش نگردید.

آزمایش دو

در دیگر کارآزمایی بالینی دو سو بی خبر تصادفی کنترل شده، 61 بیمار مبتلا به واژینیت گاردنرلایی به مدت یک هفته از کرم واژینال لکورکس با دوز یک اپلیکاتور هر شب یا قرص مترونیدازول خوراکی با دوز 2 قرص هر 12 ساعت استفاده کردند. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو دارو علائم بیماری از قبیل بوی نامطبوع ماهی، ترشح هموژن و اریتم و ادم ولو و واژن و سلول‌های کلیدی (Clue Cell)  را کاهش دادند. در تمام موارد درصد پاسخ درمانی به کرم واژینال لکورکس بهتر بود و حتی اریتم و ادم ولو و واژن را به طور معنی داری بهتر از قرص مترونیدازول بهبود داده بود.

آزمایش با کرم واژینال لکورکس باریج اسانس

همچنین در یک کارآزمایی بالینی 90 زن متاهل سنین 40 – 18 سال مبتلا به واژینوز باکتریال به صورت تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند و از کرم واژینال لکورکس باریج اسانس یا ژل واژینال مترونیدازول شبی یکبار به مدت 5 شب استفاده کردند و بعد از 7 – 2 روز اثرات این دو دارو روی علائم بیماران مورد بررسی قرار گرفت. ابزار تشخیصی، استفاده از کرایتریای Amsel و رنگ آمیزی گرم اسمیر ترشحات بود.

نتایج آزمایش

بر اساس نتایج این بررسی بعد از درمان؛ علائم بیماران و کرایتریای Amsel  آنها به طور قابل توجهی کاهش یافت. سوزش واژن در 14% از مصرف کنندگان کرم واژینال لکورکس و در 5/4% از مصرف کنندگان ژل واژینال مترونیدازول گزارش شد. 8/6% از مصرف کنندگان ژل واژینال مترونیدازول احساس سرگیجه و در 5/4% از آنها احساس مزه فلزی وجود داشت. اما در مصرف کنندگان لکورکس، این موارد گزارش نشد. محققین نتیجه گرفتند اثرات درمانی کرم واژینال لکورکس باریج اسانس روی واژینوز باکتریال شبیه ژل واژینال مترونیدازول است. در مواردی که بیمار علاقمند به استفاده از داروهای گیاهی است یا با استفاده از مترونیدازول دچار عوارض شده است، کرم واژینال لکورکس می‌تواند انتخاب مناسبی برای درمان واژینوز باکتریال باشد.

ترکیبات

تیمول، کارواکرول، اسانس آویشن شیرازی

روش مصرف

یک اپلیکاتور داخل واژن برای ۷ الی ۱۰ شب متوالی استعمال شود. دوره درمان را کامل کنید

مشخصات محصولات
حجم50 گرم
سن مصرفبزرگسالان
ویژگیدرمان عفونت واژن
عصارهآویشن شیرازی
کشور سازندهایران
کد بهداشتی6260084713492
فیلترها
Sort
display