جستجو

محلول خوراکی ایموستیم گل دارو

Immustim Syrup
تولید کننده: گل دارو (goldaru)
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6260232390506
ناموجود
بازنشر

موارد مصرف :

تقويت كننده قدرت دفاعي بدن در برابر عفونتهاي ميكروبي و ويروسي به ويژه عفونتهاي مجاري تنفسي، ادراري و همچنين سرماخوردگي. تقويت كننده سيستم ايمني بدن درموقع انجام ورزش هاي سنگين و خستگي هاي مفرط.

دستور مصرف :

روزی سه مرتبه هر بار ۲/۵ ميلی ليتر در کمی آب، مصرف ‌گردد.

موارد منع مصرف : 

اين دارو در بيماريهاي حادي مانند سل ، مولتي پل اسكلروز، ايدز و اختلالات اتوايميون نبايد بكار رود. فرآورده هاي محتوي گياه اكيناسه نبايستي در افرادي كه نسبت به گياهان حساسيت نشان مي‌دهند بكار روند.

مصرف اين فرآورده در بيماران ديابتي توصيه نمي شود.

موارد احتياط : مصرف اين دارو بيشتر از ۸ هفته ممتد توصيه نمي‌شود.

عوارض جانبي : گاهگاهي در افـراد حساس به گياهان تيره كاسني (asteraceae) ممكن است عوارض آلرژيك بروز ‌نمايد

مصرف در حاملگي و شيردهي: مصرف محلول ايموستيم در زمان حاملگي توصيه نمي‌گردد. همچنين مادران شيرده نبايستي فرآورده هاي اين دارو را بدون مشورت با پزشك مصرف نمايند.

آثار فاماکولوژی :

مطالعات وتجارب علمي متعدد نشان دهنده اثر بخشي گياه اكيناسه پورپوره آ بـه عنوان يك محرك ايمني بدليل سه مكانيسم شناخته شده مي‌باشد.

۱. فعال كردن عمل فاگوسيتوز وتحريك فيبــروبلاستها، بالابردن فعـاليت تنفسي

۲. افزايش فعـــاليت وفعل وانفعالات لوكوسيت ها

۳. افزايش فعاليت فاگوسيتي توسط عصاره استاندارد اندام هوائي گياه اكيناسه پورپوره‌آ (۱،۴،۵، ۶).

شيرابه اندام هوائي گياه اكيناسه پورپوره‌آ بطور چشمگيري درصد عمل فاگوسيتوزي گرانولوسيت هاي انساني را افزايش داده و فاگوسيتوز ذرات مخمري را درشرايط اين ويترو بالابرده است.

وقفه فعاليت هيالورونيداز، تحريك فعاليت قسمت قشري غددفوق كليوي، تحريك توليد Properdin (يك پروتئين سرم كه مي‌تواند عمل باكتريها و ويروس هارا خنثي سازد)، همچنين بعد از درمان با اين گياه افزايش توليد اينترفرون گزارش شده است.

۴. فعاليت فارماكولوژيكي گياه اكيناسه مربوط به، مواد متشكله گياه اكيناسه و اسانسهاي فرار آن مي‌باشد، اثر محرك ايمني اين گياه مربوط به آميدهاي ليپو فيليك، الكاميدها و مشتقات اسيد كافئيك است كه از طريق تحريك فاگوسيتوز گرانولوسيت هاي چندهسته‌اي انجام مي‌شود.

۵. پلي‌ساكاريد‌هاي با وزن مولكولي زياد شامل heteroxylanموجب فعال شدن فاگوسيتوز و arabinogaclatan كه آزاد شدن عامل نكروز كننده تومورها را سرعت بخشيده و همچنين توليد اينترلوكين -۱ واينترفرون بتا بعداز مصرف خوراكي اين گياه گزارش شده است. اثر محرك ايمني اين گياه بطور كلي مربوط به مجموعه مواد موثره آن مي‌باشد

۶. استعمال موضعي عصاره هاي اكيناسه بطور سنتي درتسريع التيام زخمها بكار گرفته شده است، مكانيسم اين اثر مربوط به اثر وقفه اي عصاره اين گياه روي هيالورونيداز نسجي و ميكروبي (استرپتوكوك) است.اين اثرموجب لوكاليزه شدن عفونت وپيشگيري از انتشار عفونت به ساير قسمتهاي بدن مي‌شود. بنظر مي‌رسد پلي ساكاريد مجزا شده (echinacin) التيام زخمها را از طريق تشكيل كمپلكس هيالورونيك اسيد- پلي ساكاريد كه بطور غيرمستقيم موجب وقفه هيالورونيداز مي‌شود سرعت مي‌بخشد. مطالعات باليني انجام شده روي اين گياه به شرح زير است. اخيرا" ۲۶ بررسي باليني كنترل شده (۱۸ مورد اتفاقي راندم و ۱۱ مورد بصورت بي‌خبري مضاعف) بصورت سيستماتيك در آلمان به شرح زير انجام شده است(۲).

در ۱۹ مورد مطالعه اثر پيشگيري كننده يا درمان عفونتها، ۴ مورد اثر كاهش دهنده عوارض جانبي داروهاي ضدسرطان و در سه مورد اثر تعديل كننده ايمني مورد بررسي قرارگرفته است. دراين بررسي نتيجه گرفته شده كه فرآورده هاي محتوي گياه اكيناسه داراي اثر مسلم و قطعي تحريك كننده قدرت دفاعي وايمني بدن Immunomodulators)) است. در يك مطالعه باليني ادامه دار روي ۴۵۹۸ بيمار، آثار يك پماد محتوي عصاره افشره ليوفيليزه شده گياه اكيناسه آ پورپوره آ مورد بررسي قرارگرفته است. اين پمــاد در درمــان بيمـــاريهاي التهــابي پوست، زخمــها، اگـــزما، سوختگي ها، تبخال و زخمهاي واريس ساق پا بكار گرفته شد. اثر بخشي اين پماد در حدود ۸۵/۵% موارد به اثبات رسيد.

مدت درمان بين ۷/۱ تا۱۵/۵ روز بوده است. ورزش به طور كلي عملكرد ايمني بدن را تحريك مي‌كند ولي ورزش سنگين برخي پاسخ هاي ايمني را مهار مي‌كند و سبب افزايش خطر ايجاد عفونت مي‌شود. گزارش شده است كه عصاره اكيناسه تغييرات ايمونولوژيكي ناشي از شركت در مسابقه دو را به وضوح تنظيم مي‌كند.

موارد مصرف :

تقويت كننده قدرت دفاعي بدن در برابر عفونتهاي ميكروبي و ويروسي به ويژه عفونتهاي مجاري تنفسي، ادراري و همچنين سرماخوردگي. تقويت كننده سيستم ايمني بدن درموقع انجام ورزش هاي سنگين و خستگي هاي مفرط.

دستور مصرف :

روزی سه مرتبه هر بار ۲/۵ ميلی ليتر در کمی آب، مصرف ‌گردد.

موارد منع مصرف : 

اين دارو در بيماريهاي حادي مانند سل ، مولتي پل اسكلروز، ايدز و اختلالات اتوايميون نبايد بكار رود. فرآورده هاي محتوي گياه اكيناسه نبايستي در افرادي كه نسبت به گياهان حساسيت نشان مي‌دهند بكار روند.

مصرف اين فرآورده در بيماران ديابتي توصيه نمي شود.

موارد احتياط : مصرف اين دارو بيشتر از ۸ هفته ممتد توصيه نمي‌شود.

عوارض جانبي : گاهگاهي در افـراد حساس به گياهان تيره كاسني (asteraceae) ممكن است عوارض آلرژيك بروز ‌نمايد

مصرف در حاملگي و شيردهي: مصرف محلول ايموستيم در زمان حاملگي توصيه نمي‌گردد. همچنين مادران شيرده نبايستي فرآورده هاي اين دارو را بدون مشورت با پزشك مصرف نمايند.

آثار فاماکولوژی :

مطالعات وتجارب علمي متعدد نشان دهنده اثر بخشي گياه اكيناسه پورپوره آ بـه عنوان يك محرك ايمني بدليل سه مكانيسم شناخته شده مي‌باشد.

۱. فعال كردن عمل فاگوسيتوز وتحريك فيبــروبلاستها، بالابردن فعـاليت تنفسي

۲. افزايش فعـــاليت وفعل وانفعالات لوكوسيت ها

۳. افزايش فعاليت فاگوسيتي توسط عصاره استاندارد اندام هوائي گياه اكيناسه پورپوره‌آ (۱،۴،۵، ۶).

شيرابه اندام هوائي گياه اكيناسه پورپوره‌آ بطور چشمگيري درصد عمل فاگوسيتوزي گرانولوسيت هاي انساني را افزايش داده و فاگوسيتوز ذرات مخمري را درشرايط اين ويترو بالابرده است.

وقفه فعاليت هيالورونيداز، تحريك فعاليت قسمت قشري غددفوق كليوي، تحريك توليد Properdin (يك پروتئين سرم كه مي‌تواند عمل باكتريها و ويروس هارا خنثي سازد)، همچنين بعد از درمان با اين گياه افزايش توليد اينترفرون گزارش شده است.

۴. فعاليت فارماكولوژيكي گياه اكيناسه مربوط به، مواد متشكله گياه اكيناسه و اسانسهاي فرار آن مي‌باشد، اثر محرك ايمني اين گياه مربوط به آميدهاي ليپو فيليك، الكاميدها و مشتقات اسيد كافئيك است كه از طريق تحريك فاگوسيتوز گرانولوسيت هاي چندهسته‌اي انجام مي‌شود.

۵. پلي‌ساكاريد‌هاي با وزن مولكولي زياد شامل heteroxylanموجب فعال شدن فاگوسيتوز و arabinogaclatan كه آزاد شدن عامل نكروز كننده تومورها را سرعت بخشيده و همچنين توليد اينترلوكين -۱ واينترفرون بتا بعداز مصرف خوراكي اين گياه گزارش شده است. اثر محرك ايمني اين گياه بطور كلي مربوط به مجموعه مواد موثره آن مي‌باشد

۶. استعمال موضعي عصاره هاي اكيناسه بطور سنتي درتسريع التيام زخمها بكار گرفته شده است، مكانيسم اين اثر مربوط به اثر وقفه اي عصاره اين گياه روي هيالورونيداز نسجي و ميكروبي (استرپتوكوك) است.اين اثرموجب لوكاليزه شدن عفونت وپيشگيري از انتشار عفونت به ساير قسمتهاي بدن مي‌شود. بنظر مي‌رسد پلي ساكاريد مجزا شده (echinacin) التيام زخمها را از طريق تشكيل كمپلكس هيالورونيك اسيد- پلي ساكاريد كه بطور غيرمستقيم موجب وقفه هيالورونيداز مي‌شود سرعت مي‌بخشد. مطالعات باليني انجام شده روي اين گياه به شرح زير است. اخيرا" ۲۶ بررسي باليني كنترل شده (۱۸ مورد اتفاقي راندم و ۱۱ مورد بصورت بي‌خبري مضاعف) بصورت سيستماتيك در آلمان به شرح زير انجام شده است(۲).

در ۱۹ مورد مطالعه اثر پيشگيري كننده يا درمان عفونتها، ۴ مورد اثر كاهش دهنده عوارض جانبي داروهاي ضدسرطان و در سه مورد اثر تعديل كننده ايمني مورد بررسي قرارگرفته است. دراين بررسي نتيجه گرفته شده كه فرآورده هاي محتوي گياه اكيناسه داراي اثر مسلم و قطعي تحريك كننده قدرت دفاعي وايمني بدن Immunomodulators)) است. در يك مطالعه باليني ادامه دار روي ۴۵۹۸ بيمار، آثار يك پماد محتوي عصاره افشره ليوفيليزه شده گياه اكيناسه آ پورپوره آ مورد بررسي قرارگرفته است. اين پمــاد در درمــان بيمـــاريهاي التهــابي پوست، زخمــها، اگـــزما، سوختگي ها، تبخال و زخمهاي واريس ساق پا بكار گرفته شد. اثر بخشي اين پماد در حدود ۸۵/۵% موارد به اثبات رسيد.

مدت درمان بين ۷/۱ تا۱۵/۵ روز بوده است. ورزش به طور كلي عملكرد ايمني بدن را تحريك مي‌كند ولي ورزش سنگين برخي پاسخ هاي ايمني را مهار مي‌كند و سبب افزايش خطر ايجاد عفونت مي‌شود. گزارش شده است كه عصاره اكيناسه تغييرات ايمونولوژيكي ناشي از شركت در مسابقه دو را به وضوح تنظيم مي‌كند.

مشخصات محصولات
حجم60 میلی لیتر
کشور سازندهایران
کد بهداشتی2162314015600021
فیلترها
Sort
display