جستجو

قرص گلیکوگل گل دارو - 30 عددی

Glycogol Tablet
تولید کننده: گل دارو (goldaru)
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6260232390599
ناموجود
بازنشر

موارد مصرف :

پایین آورنده قند خون

دستور مصرف :

روزی ۳ بار، هر بار یک قرص بعد از غذا میل شود.

موارد منع مصرف :

موارد منع مصرف:

در افرادی که نسبت به گیاهان داروئی حساسیت دارند مصرف این دارو با احتیاط صورت گرفته ودر صورت بروز آثار حساسیت مصرف دارو قطع گردد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خاصی تاکنون گزارش نشده است. ( از آنجائی که عصاره گیری از گیاه مریم گلی با حلال آب انجام می شود، فاقد عوارض جانبی فرآورده های حاوی عصاره های هیدروالکلی این گیاه می باشد.)

تداخل داروئی:

تاکنون موردی گزارش نشده است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

درخانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود.

اجرای فرآورده :

در هر قرص روکش دار گلیکوگل عصاره خشک سرشاخه های جوان گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) به میزان ۱۴۵ میلی گرم، جین سینگ ۱۴۵ میلی گرم، شنبلیله ۶۰ میلی گرم و دارچین ۲۵ میلی گرم موجود است.

آثار فارماکولوژی :

گیاهان داروئی برای قرن های زیادی در طب مصرف شده و خواص آنها مورد بررسی قرار گرفته اند گیاه مریم گلی نیز از پرسابقه ترین گیاهان داروئی در جهان است که ازتیره نعناعیان بوده و دارای خاصیت کاهنده قند خون می باشد.

Alarcon – Aguilarو همکارانش نشان داده اند که عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی در موش سالم و موش دیابتی شده با الوکسان اثر هیپوگلیسمیک دارد. افزون بر این عیدی و همکارانش نشان داده اند که عصاره مریم گلی قند خون را در موش های صحرایی دیابتیک کاهش می دهد. حسین زاده و همکاران اثر پائین آورنده خون گونه S.leriifolia را مطالعه و اثر بخشی آن را بر روی حیوانات آزمایشگاهی گزارش نموده اند.

اثر هیپوگلیسمیک عصاره مریم گلی نتیجه چندین مکانیسم است: الف- تشدید آزاد شدن انسولین توسط گلوکز ب- افزایش جذب گلوکز توسط سلول ها ج- کاهش جذب روده ای گلوکز.

گیاهان جین سینگ، دارچین و شنبلیله نیز همگی دارای اثر کاهنده قندخون هستند. مصرف دارچین به مقدار ۱و۳و۶ گرم در روز در مقایسه با گروه شاهد دیابتی موجب کاهش قند خون گردیده.

گیاه جین سینگ نیز از جذب گلوکز در روده جلوگیری کرده و فعالیت گلوکز ۶ فسفاتاز کبدی را مهار می کند در فرمولاسیون قرص گلیکوگل مجموعه گیاهان نام برده شده اثر تشدید کننده در کاهش قند خون دارند.

این گیاهان شامل تخم شنبلیله، پوست دارچین و پودر ریشه جین سینگ نیز از دیرباز در مطالعات فارماکولوژیکی و بالینی اثرات پائین آورنده قند خون آنها در حیوانات آزمایشگاهی و انسان به اثبات رسیده است. این مواد گیاهی به صورت سینرژیسم موجب افزایش اثر پایین آورنده قند خون عصاره مریم گلی می گردند.

موارد مصرف :

پایین آورنده قند خون

دستور مصرف :

روزی ۳ بار، هر بار یک قرص بعد از غذا میل شود.

موارد منع مصرف :

موارد منع مصرف:

در افرادی که نسبت به گیاهان داروئی حساسیت دارند مصرف این دارو با احتیاط صورت گرفته ودر صورت بروز آثار حساسیت مصرف دارو قطع گردد.

عوارض جانبی:

عوارض جانبی خاصی تاکنون گزارش نشده است. ( از آنجائی که عصاره گیری از گیاه مریم گلی با حلال آب انجام می شود، فاقد عوارض جانبی فرآورده های حاوی عصاره های هیدروالکلی این گیاه می باشد.)

تداخل داروئی:

تاکنون موردی گزارش نشده است.

مصرف در دوران بارداری و شیردهی:

درخانم های باردار و شیرده توصیه نمی شود.

اجرای فرآورده :

در هر قرص روکش دار گلیکوگل عصاره خشک سرشاخه های جوان گیاه مریم گلی (Salvia officinalis) به میزان ۱۴۵ میلی گرم، جین سینگ ۱۴۵ میلی گرم، شنبلیله ۶۰ میلی گرم و دارچین ۲۵ میلی گرم موجود است.

آثار فارماکولوژی :

گیاهان داروئی برای قرن های زیادی در طب مصرف شده و خواص آنها مورد بررسی قرار گرفته اند گیاه مریم گلی نیز از پرسابقه ترین گیاهان داروئی در جهان است که ازتیره نعناعیان بوده و دارای خاصیت کاهنده قند خون می باشد.

Alarcon – Aguilarو همکارانش نشان داده اند که عصاره هیدروالکلی گیاه مریم گلی در موش سالم و موش دیابتی شده با الوکسان اثر هیپوگلیسمیک دارد. افزون بر این عیدی و همکارانش نشان داده اند که عصاره مریم گلی قند خون را در موش های صحرایی دیابتیک کاهش می دهد. حسین زاده و همکاران اثر پائین آورنده خون گونه S.leriifolia را مطالعه و اثر بخشی آن را بر روی حیوانات آزمایشگاهی گزارش نموده اند.

اثر هیپوگلیسمیک عصاره مریم گلی نتیجه چندین مکانیسم است: الف- تشدید آزاد شدن انسولین توسط گلوکز ب- افزایش جذب گلوکز توسط سلول ها ج- کاهش جذب روده ای گلوکز.

گیاهان جین سینگ، دارچین و شنبلیله نیز همگی دارای اثر کاهنده قندخون هستند. مصرف دارچین به مقدار ۱و۳و۶ گرم در روز در مقایسه با گروه شاهد دیابتی موجب کاهش قند خون گردیده.

گیاه جین سینگ نیز از جذب گلوکز در روده جلوگیری کرده و فعالیت گلوکز ۶ فسفاتاز کبدی را مهار می کند در فرمولاسیون قرص گلیکوگل مجموعه گیاهان نام برده شده اثر تشدید کننده در کاهش قند خون دارند.

این گیاهان شامل تخم شنبلیله، پوست دارچین و پودر ریشه جین سینگ نیز از دیرباز در مطالعات فارماکولوژیکی و بالینی اثرات پائین آورنده قند خون آنها در حیوانات آزمایشگاهی و انسان به اثبات رسیده است. این مواد گیاهی به صورت سینرژیسم موجب افزایش اثر پایین آورنده قند خون عصاره مریم گلی می گردند.

فیلترها
Sort
display