جستجو

قرص زینک دینه - 30عددی

Dineh Zinc 30 Tabs
تولید کننده: دینه (Dineh)
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6260154700353
8,000 تومان
7,200 تومان
decrease increase
بازنشر

مشخصات و ویژگی های قرص زینک دینه

فلز روی(زینک)در بدن بعنوان یک ریز مغذی نقش عمده ای در سیستم های آنزیمـی بدن ایفـا می کند. با آنکه امـلاح فلز روی در بسیاری از منابع غذایی یافت می شود ولی بدلیـل آنـکه جـذب آن از دستـگاه گوارش ناقـص انجـام می گیرد، لذا کمبود این فلز در بعضی از افراد دیده می شود.
به طور کلی از نظر فیزیولوژیک، روی برای رشد و تکامل، بلوغ جنسی و تولید مثل، تـطابق دید در تاریکـی، فعالیـت بویایـی و چشـایی، ذخیـره و رهاسـازی انسولین و جهت دفاع ایمنی میزبان حیاتی است. کمبود روی می تواند منجر به تاخیر رشد، اختلال عملکرد ایمنی، افزایش بروز عفونت، هایپوگنادیسـم، الیگواسپرمی، بی اشتهایی عصبی، اسهال، کاهش وزن ، تاخیر در بهبود زخم، نقایـص لوله عصبـی در جنین، افزایش خطر سقـط، آلوپسـی، لتارژی ذهنی و تغییرات پوستی شود.
در دوران بارداری نیاز بدن به این فلز بیشتر می شود. روی اثـرات مفیـدی بر رشـد و نمو جنیـنی دارد. همچنیـن در تبـدیل بتا کاروتـن به ویتامیـن A، روی نقش داشته لذا می تواند در محافظت میزان دید افراد مسن موثر باشد. اسهال های مزمن می تواند یکی از علائم کمبود روی باشد و خود اسهـال نیز باعث کاهش روی در بدن می گردد. استفاده از مکمـل روی مـی تواند باعث کاهش وقوع، شدت و دوره اسهال مزمن در کودکان شود.

ویژگی های قرص زینک دینه 

پیشگیری از تخریب سلول‌های شبکیه چشم و کاهش بینایی ناشی از افزایش سن

موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت بدن

موثر در ذخیره و رهاسازی انسولین و مناسب افراد دیابتی

موثر در عملکرد صحیح اندام‌های جنسی مردان

مناسب جهت افراد مبتلا به اسهال‌های مزمن

کمک به رشد مناسب جنین در دوران بارداری

موثر در تشکیل و تحرک مناسب اسپرم

تقویت کننده حس چشایی و اشتها آور

خواص شگفت انگیز روی برای بدن:

حفاظت از سیستم ایمنی، تنظیم عملکرد سلول های سفید خون، حفاظت در برابر انواع عفونت ها و عوامل بیماری زا، افزایش تعداد سلول های T  در سیستم ایمنی بدن، تسریع در بهبود زخم های روی بدن، رشد پوست و زیبایی پوست، تامین آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن، تسهیل هضم غذا

چرا باید از قرص زینک دینه استفاده کنیم:

زینک در بدن به عنوان یک ریز مغذی نقش مهمی در سیستم های آنزیمی بدن ایفا می کند . با آنکه زینک در بسیاری از منابع غذایی یافت می شود ولی بدلیل آنکه جذب آن از دستگاه گوارش ناقص انجام می گیرد کمبود این فلز در بعضی از افراد دیده می شود. به طور کلی از نطر فیزیولوژیک زینک برای رشد و تکامل، بلوغ جنسی و تولید مثل، تطابق دید در تاریکی، فعالیت بویایی و چشایی، ذخیره و رها سازی انسولین و جهت دفاع ایمنی میزبان حیاتی است. کمبود زینک می تواند منجر به تاخیر رشد، اختلال عملکرد ایمنی، افزایش بروز عفونت، هایپوگنادیسم، الیگواسپرمی، بی اشتهایی عصبی، اسهال، کاهش وزن، تاخیر در بهبود زخم، نقایص لوله عصبی در جنبن، افزایش خطر سقط، الوپسی، لتارژی ذهنی و تغییرات پوستی شود. در دوران بارداری نیز نیاز بدن به این فلز بیشتر می شود.

زینک اثرات مفیدی بر رشد و نمو جنینی دارد. همچنین در تبدیل بتاکاروتن به ویتامین A، زینک نقش داشته و می تواند در محافظت میزان دید افراد مسن و مبتلایان به کمبود ویتامین A نیز مفید باشد.

اسهال های مزمن می تواند یکی از علائم کمبود زینک باشد و خود اسهال نیز باعث کاهش زینک در بدن می گردد. استفاده از مکمل روی می تواند باعث کاهش وقوع، شدت و دوره ی اسهال مزمن در کودکان شود

چه افرادی باید از قرص زینک استفاده نمایند:

–افراد مسن جهت جلوگیری از دژنراسیون ماکولا

– افراد مبتلا به اسهال های مزمن جهت بهبود شدت و مدت اسهال

– خانم های باردار جهت رشد بهینه جنین

– افراد مبتلا به سرماخوردگی های فصلی جهت افزایش مقاومت طبیعی بدن

– افراد مبتـلا به بیمـاری های ریوی مانند پنومـونی به همـراه آنتـی بیوتیک مناسب جهت تسهیل در درمان بیماری

– افرادی که مبتلا به کمبود ویتامین A هستند

– افرادی که مبتلا به اختلال حس چشایی هستند

نحوه مصرف قرص زینک:

روزانه یک قرص بعد ازغذا مصرف شود.

موارد منع مصرف:

تا کنون هیچ گونه موارد منع مصرفی گزارش نشده است.

مشخصات و ویژگی های قرص زینک دینه

فلز روی(زینک)در بدن بعنوان یک ریز مغذی نقش عمده ای در سیستم های آنزیمـی بدن ایفـا می کند. با آنکه امـلاح فلز روی در بسیاری از منابع غذایی یافت می شود ولی بدلیـل آنـکه جـذب آن از دستـگاه گوارش ناقـص انجـام می گیرد، لذا کمبود این فلز در بعضی از افراد دیده می شود.
به طور کلی از نظر فیزیولوژیک، روی برای رشد و تکامل، بلوغ جنسی و تولید مثل، تـطابق دید در تاریکـی، فعالیـت بویایـی و چشـایی، ذخیـره و رهاسـازی انسولین و جهت دفاع ایمنی میزبان حیاتی است. کمبود روی می تواند منجر به تاخیر رشد، اختلال عملکرد ایمنی، افزایش بروز عفونت، هایپوگنادیسـم، الیگواسپرمی، بی اشتهایی عصبی، اسهال، کاهش وزن ، تاخیر در بهبود زخم، نقایـص لوله عصبـی در جنین، افزایش خطر سقـط، آلوپسـی، لتارژی ذهنی و تغییرات پوستی شود.
در دوران بارداری نیاز بدن به این فلز بیشتر می شود. روی اثـرات مفیـدی بر رشـد و نمو جنیـنی دارد. همچنیـن در تبـدیل بتا کاروتـن به ویتامیـن A، روی نقش داشته لذا می تواند در محافظت میزان دید افراد مسن موثر باشد. اسهال های مزمن می تواند یکی از علائم کمبود روی باشد و خود اسهـال نیز باعث کاهش روی در بدن می گردد. استفاده از مکمـل روی مـی تواند باعث کاهش وقوع، شدت و دوره اسهال مزمن در کودکان شود.

ویژگی های قرص زینک دینه 

پیشگیری از تخریب سلول‌های شبکیه چشم و کاهش بینایی ناشی از افزایش سن

موثر در تقویت سیستم ایمنی بدن و افزایش مقاومت بدن

موثر در ذخیره و رهاسازی انسولین و مناسب افراد دیابتی

موثر در عملکرد صحیح اندام‌های جنسی مردان

مناسب جهت افراد مبتلا به اسهال‌های مزمن

کمک به رشد مناسب جنین در دوران بارداری

موثر در تشکیل و تحرک مناسب اسپرم

تقویت کننده حس چشایی و اشتها آور

خواص شگفت انگیز روی برای بدن:

حفاظت از سیستم ایمنی، تنظیم عملکرد سلول های سفید خون، حفاظت در برابر انواع عفونت ها و عوامل بیماری زا، افزایش تعداد سلول های T  در سیستم ایمنی بدن، تسریع در بهبود زخم های روی بدن، رشد پوست و زیبایی پوست، تامین آنتی اکسیدان مورد نیاز بدن، تسهیل هضم غذا

چرا باید از قرص زینک دینه استفاده کنیم:

زینک در بدن به عنوان یک ریز مغذی نقش مهمی در سیستم های آنزیمی بدن ایفا می کند . با آنکه زینک در بسیاری از منابع غذایی یافت می شود ولی بدلیل آنکه جذب آن از دستگاه گوارش ناقص انجام می گیرد کمبود این فلز در بعضی از افراد دیده می شود. به طور کلی از نطر فیزیولوژیک زینک برای رشد و تکامل، بلوغ جنسی و تولید مثل، تطابق دید در تاریکی، فعالیت بویایی و چشایی، ذخیره و رها سازی انسولین و جهت دفاع ایمنی میزبان حیاتی است. کمبود زینک می تواند منجر به تاخیر رشد، اختلال عملکرد ایمنی، افزایش بروز عفونت، هایپوگنادیسم، الیگواسپرمی، بی اشتهایی عصبی، اسهال، کاهش وزن، تاخیر در بهبود زخم، نقایص لوله عصبی در جنبن، افزایش خطر سقط، الوپسی، لتارژی ذهنی و تغییرات پوستی شود. در دوران بارداری نیز نیاز بدن به این فلز بیشتر می شود.

زینک اثرات مفیدی بر رشد و نمو جنینی دارد. همچنین در تبدیل بتاکاروتن به ویتامین A، زینک نقش داشته و می تواند در محافظت میزان دید افراد مسن و مبتلایان به کمبود ویتامین A نیز مفید باشد.

اسهال های مزمن می تواند یکی از علائم کمبود زینک باشد و خود اسهال نیز باعث کاهش زینک در بدن می گردد. استفاده از مکمل روی می تواند باعث کاهش وقوع، شدت و دوره ی اسهال مزمن در کودکان شود

چه افرادی باید از قرص زینک استفاده نمایند:

–افراد مسن جهت جلوگیری از دژنراسیون ماکولا

– افراد مبتلا به اسهال های مزمن جهت بهبود شدت و مدت اسهال

– خانم های باردار جهت رشد بهینه جنین

– افراد مبتلا به سرماخوردگی های فصلی جهت افزایش مقاومت طبیعی بدن

– افراد مبتـلا به بیمـاری های ریوی مانند پنومـونی به همـراه آنتـی بیوتیک مناسب جهت تسهیل در درمان بیماری

– افرادی که مبتلا به کمبود ویتامین A هستند

– افرادی که مبتلا به اختلال حس چشایی هستند

نحوه مصرف قرص زینک:

روزانه یک قرص بعد ازغذا مصرف شود.

موارد منع مصرف:

تا کنون هیچ گونه موارد منع مصرفی گزارش نشده است.

مشخصات محصولات
تعداد در بسته30 عدد
مناسب برایهمه سنین
ویژگیتقویت سیستم ایمنی، تقویت پوست ، مو و ناخن
کشور سازندهایران
کد بهداشتی9261671325204192
فیلترها
Sort
display