جستجو

تست تخمک گذاری مکث 14 مدل LH - بسته 5 عددی

MAX14
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6260540312016
17,800 تومان
16,900 تومان
decrease increase
بازنشر

مشخصات و ویژگی های تست تخمک گذاری مکث 14 مدل LH

کیت تخمك گذاری مكث 14 نسبت به ترشح زیاد هورمون LH حساس بوده و به طور دقیق و آسان زمان تخمك گذاری را تعیین می نماید. بدین ترتیب می توان شانس بارداری را افزایش داد و یا با استفاده از روش های جلوگیری, احتمال آن را كاهش داد. مزیت تست مكث 14 استفاده از ادرار (به جای خون)جهت انجام تست است. تخمك گذاری به معنای آزاد شدن تخمك از تخمدان است كه به طور معمولی; بار در طول سیكل ماهانه رخ می دهد. پس از تخمك گذاری تخمك آزاد شده وارد لوله تخمدانی می گرددکه در اینجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد و در صورتیكه تخمك در تماس با اسپرم قرار گیرد بارداری رخ می دهد. تخمك گذاری به طور معمول در میانه سیكل ماهانه (روز چهاردهم) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون LH رخ میدهد. در سیكل های ماهانه ای كه كوتاه تر یا طولانی تر می باشند تخمک گذاری ممكن است لزوما در روز چهاردهم رخ ندهد ولی این پدیده همیشه به دنبال افزایش ترشح هورمون  LHاست.

موارد استفاده کیت تخمک گذاری مکث 14 - MAX14

- تشخیص زمان تخمک گذاری
- کمک به بارداری و یا جلوگیری از بارداری
- تشخیص زمان سیکل ماهانه قاعدگی

شرایط نگهداری

تست قبل از باز شدن از لفاف آلومینیومی در دمای اتاق تا پایان زمان انقضاء قابل استفاده می باشد.

زمان انجام تست مکث14 

اگر به منظور باردارشدن از تست مکث 14 استفاده می کنید بهترین زمان برای انجام تست  دو تا سه روز قبل از میانه سیکل ماهانه می باشد ولی توصیه می شود برای تعیین زمان اغاز انجام تست از جدول ضمیمه استفاده کنید. برای مثال اگر دوره سیکل شما 28 روز است مطابق جدول توصیه می شود از روز یازدهم تست را آغاز کنید. تست را روزانه تا زمان مثبت شدن (ظهور دو خط صورتی رنگ واضح) تکرار نمایید. مثبت شدن تست به این معنی است تخمک در حدود 24-36 ساعت بعد آزاد می شود و لذا احتمال وقوع بارداری طی این زمان زیاد خواهد بود.

اگر به منظور جلوگیری از بارداری از تست مکث 14 استفاده می کنید باز مطابق جدول تست مکث14 را انجام دهید. در صورتیکه دو خط ظاهر شود( هرچند خط پایین تست کمرنگ باشد)شانس بارداری زیاد است و باید جلوگیری  انجام شود و در صورتی که تنها یک خط ظاهر شود احتمال وقوع بارداری وجود ندارد.


نمونه گیری

جهت انجام تست بهتر است از ادرار میانه روز (10 صبح تا 4 بعداز ظهر ) استفاده شود و ترجیحا از ادرار صبحگاهی استفاده نشود.

روش انجام آزمایش

مقداری ادرار را در یک لیوان یك بار مصرف بریزید. ارتفاع ادرار در لیوان باید حدود یک سانتیمتر باشد.

نوار تست را از بسته بندی خارج نموده و قسمتی از نوار را كه با علامت فلش مشخص گردیده است درظرف ادرار قراردهید. ادرار نباید از خط زیر فلش بالاتر رود.

مدت 5-7 دقیقه صبر نمایید. سپس  جواب را بخوانید.
بالشتک داخل بسته بندی رطوبت گیر است و كاربردی در انجام تست ندارد.

هرگز تست را بعد از گذشت 10 دقیقه نخوانید.

تفسیر نتایج:

حالت 1) دو خط صورتی رنگ واضح بدین معنی است كه تخمك گذاری طی 24-36 ساعت آینده انجام می شود و این مناسب ترین زمان برای نزدیکی است.

حالت2) یك خط پر رنگ در بالا و یك خط بی رنگ و هاله ای در پایین بدین معنی است که به زمان تخمک گذاری نزدیک یا از زمان تخمک گذاری دور میشوید.

حالت3 ) فقط یک خط پر رنگ در بالابدین معنی است که در ابتدا و یا انتهای سیکل ماهانه قرار دارید و از زمان تخمک گذاری دور هستید, هیچ احتمالی برای وقوع بارداری وجود ندارد.

حالت 4) اصلا خطی ظاهر نشود و یا خط پایینی ظاهر شود و در بالا خطی ظاهر نشود، در این حالت تست باید تكرار شود.

مشخصات و ویژگی های تست تخمک گذاری مکث 14 مدل LH

کیت تخمك گذاری مكث 14 نسبت به ترشح زیاد هورمون LH حساس بوده و به طور دقیق و آسان زمان تخمك گذاری را تعیین می نماید. بدین ترتیب می توان شانس بارداری را افزایش داد و یا با استفاده از روش های جلوگیری, احتمال آن را كاهش داد. مزیت تست مكث 14 استفاده از ادرار (به جای خون)جهت انجام تست است. تخمك گذاری به معنای آزاد شدن تخمك از تخمدان است كه به طور معمولی; بار در طول سیكل ماهانه رخ می دهد. پس از تخمك گذاری تخمك آزاد شده وارد لوله تخمدانی می گرددکه در اینجا بیشترین احتمال برای باروری وجود دارد و در صورتیكه تخمك در تماس با اسپرم قرار گیرد بارداری رخ می دهد. تخمك گذاری به طور معمول در میانه سیكل ماهانه (روز چهاردهم) و همزمان با افزایش قابل توجه هورمون LH رخ میدهد. در سیكل های ماهانه ای كه كوتاه تر یا طولانی تر می باشند تخمک گذاری ممكن است لزوما در روز چهاردهم رخ ندهد ولی این پدیده همیشه به دنبال افزایش ترشح هورمون  LHاست.

موارد استفاده کیت تخمک گذاری مکث 14 - MAX14

- تشخیص زمان تخمک گذاری
- کمک به بارداری و یا جلوگیری از بارداری
- تشخیص زمان سیکل ماهانه قاعدگی

شرایط نگهداری

تست قبل از باز شدن از لفاف آلومینیومی در دمای اتاق تا پایان زمان انقضاء قابل استفاده می باشد.

زمان انجام تست مکث14 

اگر به منظور باردارشدن از تست مکث 14 استفاده می کنید بهترین زمان برای انجام تست  دو تا سه روز قبل از میانه سیکل ماهانه می باشد ولی توصیه می شود برای تعیین زمان اغاز انجام تست از جدول ضمیمه استفاده کنید. برای مثال اگر دوره سیکل شما 28 روز است مطابق جدول توصیه می شود از روز یازدهم تست را آغاز کنید. تست را روزانه تا زمان مثبت شدن (ظهور دو خط صورتی رنگ واضح) تکرار نمایید. مثبت شدن تست به این معنی است تخمک در حدود 24-36 ساعت بعد آزاد می شود و لذا احتمال وقوع بارداری طی این زمان زیاد خواهد بود.

اگر به منظور جلوگیری از بارداری از تست مکث 14 استفاده می کنید باز مطابق جدول تست مکث14 را انجام دهید. در صورتیکه دو خط ظاهر شود( هرچند خط پایین تست کمرنگ باشد)شانس بارداری زیاد است و باید جلوگیری  انجام شود و در صورتی که تنها یک خط ظاهر شود احتمال وقوع بارداری وجود ندارد.


نمونه گیری

جهت انجام تست بهتر است از ادرار میانه روز (10 صبح تا 4 بعداز ظهر ) استفاده شود و ترجیحا از ادرار صبحگاهی استفاده نشود.

روش انجام آزمایش

مقداری ادرار را در یک لیوان یك بار مصرف بریزید. ارتفاع ادرار در لیوان باید حدود یک سانتیمتر باشد.

نوار تست را از بسته بندی خارج نموده و قسمتی از نوار را كه با علامت فلش مشخص گردیده است درظرف ادرار قراردهید. ادرار نباید از خط زیر فلش بالاتر رود.

مدت 5-7 دقیقه صبر نمایید. سپس  جواب را بخوانید.
بالشتک داخل بسته بندی رطوبت گیر است و كاربردی در انجام تست ندارد.

هرگز تست را بعد از گذشت 10 دقیقه نخوانید.

تفسیر نتایج:

حالت 1) دو خط صورتی رنگ واضح بدین معنی است كه تخمك گذاری طی 24-36 ساعت آینده انجام می شود و این مناسب ترین زمان برای نزدیکی است.

حالت2) یك خط پر رنگ در بالا و یك خط بی رنگ و هاله ای در پایین بدین معنی است که به زمان تخمک گذاری نزدیک یا از زمان تخمک گذاری دور میشوید.

حالت3 ) فقط یک خط پر رنگ در بالابدین معنی است که در ابتدا و یا انتهای سیکل ماهانه قرار دارید و از زمان تخمک گذاری دور هستید, هیچ احتمالی برای وقوع بارداری وجود ندارد.

حالت 4) اصلا خطی ظاهر نشود و یا خط پایینی ظاهر شود و در بالا خطی ظاهر نشود، در این حالت تست باید تكرار شود.

مشخصات محصولات
تعداد در بسته5 عددی
کشور سازندهایران
کد بهداشتی6260540312016
فیلترها
Sort
display