جستجو

پودر پروتئین وی 100 گلد کر لاین ترک نوتریشن Trec Nutrition - حجم 1500 گرم

Trec Nutrition Gold Core Protein Whey 100 Powde
تاریخ انقضاء: بیش از 8 ماه
کد محصول: 6269288000971
ناموجود
بازنشر

مشخصات و ویژگی های پودر پروتئین وی 100 گلد کر لاین ترک نوتریشن

 • مناسب برای افزایش وزن و عضله سازی
 • حاوی وی ایزوله، هیدرولیز و کنسانتره
 • دارای آمینو اسید به صورت افزوده
 • دارای تائورین – ال گلوتامین و لوسین
 • دارای آنزیمهای هضم راحت برای گوارش
 • دارای آمینو اسیدهای شاخه ای BCAA’s
 • کمک به تامین پروتئین مورد نیاز
 • کمک به ریکاوری عضلات
 • حاوی پروتئین هیدرولیز شده، کنسانتره و ایزوله
 • حاوی گلوتامین و بی سی ای ای به صورت افزوده

معرفی پودر پروتئین وی 100 گلد کر لاین ترک نوتریشن

پروتئین وی 1500 گرمی ترک نوتریشن  حـاوی پروتئیـن کنسـانتره ، ایزوله و هیدرولیز شده اسـت. ایـن محصـول منبعـی غنـی از پروتئیـن هـا بـا ارزش غذایـی کامـل بـوده و سرشـار از تمـام اسـید آمینـه هـای ضـروری از جملـه BCAA و Glutamine-L مـی باشـد. لازم اسـت بدانیـم که ایـن محصـول بـا سـرعت بسـیار زیـادی حـل شـده و پروتئیـن هـای موجـود در آن بـه افزایـش و حفـظ تـوده های عضلانی کمـک شایانی مـی کنـد. ایــن محصــول در طعــم هــای مــوز ، تــوت فرنگــی ، بیســکوییت ، شــکالت و شــکالت-نارگیل بــرای ورزشــکاران ارائــه مــی گــردد.

روش مصرف:

روزانه ۳ بار و هر بار ۳۰ گرم را با ۲۰۰ میلی لیتر آب یا شیر مخلوط و میل نمایید.

روزانه (در روزهای تمرین): سروینگ اول صبح بلافاصله پس از بیدار شدن، سروینگ دوم در حین ۵/۱ ساعت تمرین، سروینگ سوم در زمان خواب

روزانه(در غیر روزهای غیر تمرین): سروینگ اول صبح بلافاصله پس از بیدار شدن، سروینگ دوم بین وعده‌های غذایی، سروینگ سوم در زمان خواب

پودر پروتئین وی ۱۰۰ گلد کر لاین ت رک نوتریشن صرفا مکمل تغذیه‌ای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نیست.

پودر ترک گلد کر لاین وی ۱۰۰ در جای خشک و خنک نگهداری شود.

پودر پروتیین وی ۱۰۰ گلد کر لاین ترک را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

بیش از حد مجاز روزانه مصرف ننمایید.

در دوران بارداری و شیردهی پودر پروتئین وی گلد کر مصرف نشود.

مشخصات و ویژگی های پودر پروتئین وی 100 گلد کر لاین ترک نوتریشن

 • مناسب برای افزایش وزن و عضله سازی
 • حاوی وی ایزوله، هیدرولیز و کنسانتره
 • دارای آمینو اسید به صورت افزوده
 • دارای تائورین – ال گلوتامین و لوسین
 • دارای آنزیمهای هضم راحت برای گوارش
 • دارای آمینو اسیدهای شاخه ای BCAA’s
 • کمک به تامین پروتئین مورد نیاز
 • کمک به ریکاوری عضلات
 • حاوی پروتئین هیدرولیز شده، کنسانتره و ایزوله
 • حاوی گلوتامین و بی سی ای ای به صورت افزوده

معرفی پودر پروتئین وی 100 گلد کر لاین ترک نوتریشن

پروتئین وی 1500 گرمی ترک نوتریشن  حـاوی پروتئیـن کنسـانتره ، ایزوله و هیدرولیز شده اسـت. ایـن محصـول منبعـی غنـی از پروتئیـن هـا بـا ارزش غذایـی کامـل بـوده و سرشـار از تمـام اسـید آمینـه هـای ضـروری از جملـه BCAA و Glutamine-L مـی باشـد. لازم اسـت بدانیـم که ایـن محصـول بـا سـرعت بسـیار زیـادی حـل شـده و پروتئیـن هـای موجـود در آن بـه افزایـش و حفـظ تـوده های عضلانی کمـک شایانی مـی کنـد. ایــن محصــول در طعــم هــای مــوز ، تــوت فرنگــی ، بیســکوییت ، شــکالت و شــکالت-نارگیل بــرای ورزشــکاران ارائــه مــی گــردد.

روش مصرف:

روزانه ۳ بار و هر بار ۳۰ گرم را با ۲۰۰ میلی لیتر آب یا شیر مخلوط و میل نمایید.

روزانه (در روزهای تمرین): سروینگ اول صبح بلافاصله پس از بیدار شدن، سروینگ دوم در حین ۵/۱ ساعت تمرین، سروینگ سوم در زمان خواب

روزانه(در غیر روزهای غیر تمرین): سروینگ اول صبح بلافاصله پس از بیدار شدن، سروینگ دوم بین وعده‌های غذایی، سروینگ سوم در زمان خواب

پودر پروتئین وی ۱۰۰ گلد کر لاین ت رک نوتریشن صرفا مکمل تغذیه‌ای بوده و جهت تشخیص، پیشگیری و یا درمان بیماری نیست.

پودر ترک گلد کر لاین وی ۱۰۰ در جای خشک و خنک نگهداری شود.

پودر پروتیین وی ۱۰۰ گلد کر لاین ترک را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

بیش از حد مجاز روزانه مصرف ننمایید.

در دوران بارداری و شیردهی پودر پروتئین وی گلد کر مصرف نشود.

مشخصات محصولات
مناسب برای وزن1500 گرم
ویژگیافزایش حجم عضلات بدن, تامین پروتئین بدن
کشور سازندهایران (تحت لیسانس لهستان)
کد بهداشتی6269288000971
فیلترها
Sort
display